Thông báo ngày hội "Tuyển dụng - Phỏng vấn" Lần 17 năm 2018

Thông báo ngày hội

Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2018, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên Quận 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Ứng Dụng Công Nghệ Việt sẽ có mặt tham gia ngày hội “Phỏng vấn – Tuyển dụng”

Chi tiết

SINH VIÊN VỚI KỸ NĂNG SỐ KHÔNG CÒN CỦA RIÊNG DÂN CÔNG NGHỆ

SINH VIÊN VỚI KỸ NĂNG SỐ KHÔNG CÒN CỦA RIÊNG DÂN CÔNG NGHỆ

Sáng ngày 05 tháng 05 năm 2018, tại cơ sở An Phú Đông trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Công ty Cổ phần Đầu Tư Ứng Dụng Công Nghệ Việt tham gia gian hàng tổ chức tuyển dụng....

Chi tiết