Thông báo ngày hội "Tuyển dụng - Phỏng vấn" Lần 17 năm 2018

Thông báo ngày hội

Sáng ngày 26 tháng 05 năm 2018, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên Quận 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Ứng Dụng Công Nghệ Việt sẽ có mặt tham gia ngày hội “Phỏng vấn – Tuyển dụng”

Chi tiết