Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình ứng dụng facebook

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình ứng dụng facebook

Hướng dẫn nhúng ứng dụng Facebook trong quản lý comment (bình luận) của khách hàng trên Website

Chi tiết

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình hệ thống (P.1)

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình hệ thống (P.1)

Hướng dẫn thay đổi Logo, Favourite Icon, tên website, thông báo ngừng hoạt động Web

Chi tiết

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình & quản lý tài khoản

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình & quản lý tài khoản

Hướng dẫn thiết lập mặc định khi đăng ký tài khoản; cách quản lý các tài khoản Admin và tài khoản khách hàng

Chi tiết

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình giao diện

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình giao diện

Hướng dẫn chọn các giao diện, thay đổi màu sắc chủ đạo của Web và thay đổi màu sắc của từng khối (đầu trang, chân trang, trang chủ)

Chi tiết

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình bài viết

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình bài viết

Hướng dẫn thiết lập hình ảnh bài viết và số lượng bài viết trên 1 trang

Chi tiết

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình hệ thống (P.2)

Vtech CMS - Hướng dẫn cấu hình hệ thống (P.2)

Hướng dẫn cài đặt mặc định cho: Số lượng dữ liệu trong 1 trang, thiết lập thông tin SEO và đánh dấu bản quyền hình ảnh

Chi tiết