Chủ đề

Những nội dung được gắn nhãn khởi nghiệp

Tinh thần khởi nghiệp và tư duy sáng tạo

Hội thảo chia sẻ chuyên đề về khởi nghiệp cùng các bạn sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Xem chi tiết