Thay đổi logo trên website của tôi như thế nào ?

Bạn có thể dễ dang thay đổi LOGO (demo) hiện có trên website thành LOGO của doanh nghiệp hay cá nhân mình rất dễ dàng và nhanh chóng

Bạn có thể thay nhanh và dễ dàng logo demo hệ thống bằng chính logo của doanh nghiệp hay cá nhân mình một cách nhanh chóng trên website. 

Hình website chưa thay đổi logo demo và hình website đã thay đổi logo: 

 

Đăng nhập vào hệ thống quản trị website với tài khoản đã được cung cấp bởi VTECHWEB. Sau khi đăng nhập, giao diện quản trị nội dung phiên bản Vtech Web như sau (Lưu ý khu vực quản trị thống website không có những tính năng bên dưới vui lòng email cho đội ngũ Support VTECHWEB hỗ trợ: support@vtechweb.com) :

 

dsds

Ý kiến bạn đọc