Hướng dẫn cài đặt mặc định cho: Số lượng dữ liệu trong 1 trang, thiết lập thông tin SEO và đánh dấu bản quyền hình ảnh

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH HỆ THỐNG (P.2)

 Ở phần 1, Vtech đã hướng dẫn bạn cách  thay đổi Logo, Favourite Icon, Tên website, Thông báo ngừng hoạt động Web, tiếp theo, trong bài này, Vtech hướng dẫn hoàn tất các thiết lập trong cấu hình hệ thống: Phân trang dữ liệu, thông tin SEO và bản quyền ảnh.

1. Cấu hình phân trang dữ liệu

 Cấu hình tính năng -> Hệ thống -> Phân trang dữ liệu

Phân trang dữ liệu: số lượng hiển thị dữ liệu trên 1 trang, giúp cho cấu trúc site tinh gọn hơn. Nếu danh mục của bạn có 100 bài viết mà hiển thị tất cả thì trang rất dài và tải rất chậm, chúng ta nên trình bày 1 cách ngắn gọn, giới hạn dữ liệu được hiển thị trên 1 trang. Cấu hình phân trang này là mặc định, ở tất cả các chức năng khác, bạn đều có thể cấu trình phân trang riêng cho từng chức năng. Ví dụ với danh mục sản phẩm, bạn phân trang riêng về số lượng xuất hiện sản phẩm trên 1 trang. Nếu bạn quên cấu hình phân trang cho danh mục sản phầm thì hệ thống sẽ lấy cấu hình phân trang mặc định.

cms vtech website

Phân trang dữ liệu mặc định

2. Thông tin SEO

 Cấu hình tính năng -> Hệ thống -> Thông tin SEO

SEO là một quy trình và xây dựng theo chiến lược để Website của bạn tăng thứ hạng tìm kiếm trên Google. Quy trình này không thể thiếu sự bổ trợ của kỹ thuật, trong đó, cấu trúc chuẩn của Website rất quan trọng. Website của Vtech xây dựng đã có cấu trúc hỗ trợ bạn để thực hiện SEO một cách hiệu quả nhất.

Thông tin SEO cơ bản gồm Meta description và Meta keywords, đây là thông tin SEO mặc định. Bạn hoàn toàn có thể thiết lập SEO riêng cho từng bài viết để thực hiện các chiến lược SEO cho mình. Nếu bạn không thiết lập thì hệ thống sẽ sử dụng thông tin SEO mặc định.

cms vtech website

Thông tin SEO mặc định

3. Bản quyền ảnh

 Cấu hình tính năng -> Hệ thống -> Bản quyền ảnh

Để đánh dấu bản quyền hình ảnh sản phẩm, thường sẽ sử dụng photoshop để gắn Logo vào hình (Watermark), sau đó mới đăng lên Website. Tuy nhiên, bạn có thể bỏ qua bước này khi sử dụng Website của Vtech. Hệ thống cho phép dùng chính Logo để tự động gắn Logo vào hình ảnh sản phẩm. Dấu bản quyền ảnh có thể để ở vị trí bạn muốn. 09 vị trí của tấm ảnh: góc trên bên trái, góc trên bên phải, góc dưới bên trái, góc dưới bên phải, 4 vị trí ở 4 cạnh và 1 vị trí ở trung tâm. Bạn có thể Watermark 1 trong 9 vị trí hoặc lặp lại cả 9 vị trí logo trên 1 tấm hình.

Lưu ý: khi bạn đã Watermark rồi thì tạm thời ảnh này đang được lưu trong bộ nhớ đệm. Vì vậy, bạn muốn thay đổi vị trí khác của Watermark thì bạn cần xóa bộ nhớ đệm hình ảnh trong bộ đệm.

cms vtech website

Xóa bộ nhớ đệm hình ảnh khi thay đổi vị trí Watermark Logo

Bạn đã hoàn thành các cấu hình hệ thống cơ bản: Thông tin Website, Phân trang dữ liệu, thông tin SEO, bản quyền ảnh.

Trong quá trình thao tác, bạn cần sự hỗ trợ, hãy chat với chúng tôi tại Vtech Web Support. Chúc bạn thành công!

CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

cẩm nang hướng dẫn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC